Czym odznacza się fantastyczna zabawa?

Zabawa jest cząstką składową cywilizacji, a cywilizacja to zaakceptowany w społeczeństwie specjalistyczny sposób działania, rozmyślania oraz odczuwania. Stanowi drogę życiową narodu. Wskutek tego cywilizacja społeczeństwa jest reprodukcją jego norm moralnych.

Prawdopodobnie żaden inny środek masowego przekazu nie rozpowszechnił się tak niesłychanie w obecnym stuleciu ani nie zdobył takiej popularności oraz takiego wpływu, jak kino i telewizja. Niektórzy twierdzą, że filmy to samo życie. Bo jednakże gwiazdy filmu są równolegle współczesnymi bohaterami ludowymi, w następstwie tego filmy są w stanie przydawać tej odkrywczej etyce znaczenia, niejako ją nobilitować.
Zabawa ma prawo oddziaływać na ludzi korzystnie albo szkodliwie. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu zabawa była nieszkodliwą imprezą rodzinną, aktualnie jest tylko dla dorosłych.

Co poniektórzy motywują tę uderzającą zmianę, powiadając, że chodzi po prostu o niewinne odprężenie się. Jednakże czy to zgodność z rzeczywistością? W rzeczywistości większa część dzisiejszych rozrywek utraciła wszelkie dawniejsze wartości etyczne z przyczyny trzech rzeczy: nielegalnych używek, brutalnej przemocy i pokazywania scen erotycznych.
Rozrywka to ludzka potrzeba
Pragnienia człowieka są przeróżne, a wynika to przede wszystkim z rozmaitości ludzi na globie, albowiem każdy z nas jest inny i każdy przez to zajmuje się innymi rzeczami i inne rzeczy go interesują.

Czy to potrzeby inspirowane przez geny czy to wymogi wynikające po prostu z prywatnych predyspozycji – nie istotne. Znaczący jest fakt, że istnieją miarodajne potrzeby, jakie człowiek spełniać musi i jakie są charakterystyczne dla każdego z nas, mimo różnorodności i są takie potrzeby, jakie pojawiają się u jednych ludzi, tudzież u drugich ich w ogóle nie ma. Tak lub inaczej, nawet potrzeby występujące u wszystkich są niemniej jednak spełniane w przeróżny sposób.

Post Comment